//05.03.2016 Frühjahres Soulnight im Nepomuk Altenkunstadt